ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Γενικός στόχος της διετούς διδασκαλίας της γερμανικής, είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές, αρχικά την ικανότητα επικοινωνίας προφορικής και γραπτής, σε συνθήκες καθημερινότητας και αργό­τερα να καταστούν ικανοί να συμβουλεύονται και να χρησιμοποιούν τη γερμανική τεχνική βιβλιογραφία και ορολογία.
Η διδασκαλία περιλαμβάνει

Α' ΕΤΟΣ

Γραμματική και συντακτική δομή της γερμανικής- για αρχαρίους με βασικές γνώσεις και μέσου επιπέδου σπουδαστές- με τη βοήθεια απλών αυθεντικών κειμένων, (ανάλυση κειμένου- βασικό λεξιλόγιο- ασκήσεις προφοράς και γραμματικής- συνομιλία)

Β' ΕΤΟΣ

Προοδευτικός εμπλουτισμός του λεξιλογίου και βαθμιαία εξοικείωση με συνθετότερα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, με τη βοήθεια εξειδικευμένων κειμένων. ( επεξεργασία ειδικών τεχνικών κειμένων αύξοντος βαθμού δυσκολίας)

Η Διδάσκουσα
κ. Σάββα Φρειδερίκη